The Soda Pop

רחל גולדברגר האחרונה מדור מייסדי בית כנסת ישראל "קדושי אושוויץ, הלכה לעולמה בהיותו בן 93 .

תמלול שיחות מחיר מוטל עלינו שבוע מטלטל. זה התחיל ברצח לפרטים נוספים הישראלים זיו חג'בי וקים יחזקאל־לבנגרונד, תזכורת 9 שברירי הדו־קיום. הוא המשיך בשריפה שגרמה למותם השייך נלווה צאצאים בביתר־עילית, תזכורת כמה חלש הקיום למכשיר שלו.

ואז זה הזמן המייל נוסף מאפרת פולק. מדי פעם מבט אל ההיסטוריה כשיר להבטיח פרופורציות ויציבות. וככה זאת כתבה:


"שלום, סיון, סבתא היקרה והאהובה שלי נפטרה בשבת.

זאת הייתה לא רק סבתא אפילו שהוא סמל. סבתא רחל גולדברגר ביתי שטיינברכר נלקחה בהיותינו בני 17 מהעיירה אנטש בהונגריה למחנה אושוויץ. מהר בכניסה עברה סלקציה המתקיימות מטעם דוקטור מנגלה. כשניסתה לדעת בוודאות כל מה הרים בגורל שאר משפחתו, מישהי הצביעה לגבי עשן הארובות במחנה...

סבתא הבינה. תמלול שיחות מחיר עבדה ממש לא קל בתנאים נוראים, קיבלה מספר, ובתשעה באב אפילו הצליחה לצום דרך חיים באושוויץ. כעבור מדי תלאות המלחמה הארוכות היא פגשה רק את סבא, עשיית שימוש ברגן בלזן, והתחתנה עימו בטווח גיל שלושים .הינם עלו ארצה באונייה 'ירושלים'. בעצם סבתא נותרה לבדה בעולם, בתוך משפחה ענפה. בגלל מעברת באר־שבע שאליה נשלחה הזו בנתה קבוצה.מחיר תמלול לדקה ומגוונים הכירו בו כמבשלת במטבחי בתי המעצב של באר־שבע, וגם כספרנית בספרייה הראשית בעיר. הזאת עברה לשכונה ד' ושם הינה ממקימי חלל החדרת 'קדושי אושוויץ'. תמלול שיחות מחיר יכולים לדעת משמו של בית החדרת את כל מתעמק. בשנות ה־50 ,כשעוד ממש לא דיברו על הזוועות, כשהישראלים זילזלו וחשבו שכל בני העם היהיודי ברחבי אירופה הלכו כ'צאן לטבח', השורדים הוחלט לבטא זה את כאבם ולהנציח את יקיריהם. משמש וגם היווה אזור בו יכלו להתרפק בנושא ביתנו שאבד, לשמר את אותו נוסח התפילה שגדלו עליו, לדבר תוך שימוש יידיש והונגרית ולאכול ולשיר לדוגמא בטבע. סבתא באה ראשונה כמעט בכל שבת, פתחה את אותן שירותי רשת הנשים וחיה בכל שבוע שוב את אותה הפרשה שקראו בתורה. בשבת האחרונה, שבת בראשית שבו יוצרים יחדש אחר התורה, זו גם הלכה לעולמה. המתפללת האחרונה שנותרה מדור מייסדי בית החליטה לחוקק נפטרה בטווח גיל 93 ,בצלילות הכירא ואפילו עד האחרונות, וזכתה להבחין את אותה 19 הנינים לרכבת התחתית. נדמה עבורינו שזה אך ורק סיפור פרטי־משפחתי שלנו".
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE